Hemijska industrija Nevena AD 

 

„Nevena” AD, Leskovac je vodeća srpska kozmetička kompanija sa 60-godišnjom tradicijom u proizvodnji i prodaji higijenskih i kozmetičkih proizvoda. Nevenina proizvodna lista obuhvata:

  • dečiju kozmetiku
  • sredstva za higijenu usne duplje
  • sredstva za kosu, 
  • kozmetiku za lice i telo
  • sredstva za negu nogu i noktiju
  • sapune
  • kućnu hemiju

 

Firma neprekidno proširuje svoj udeo na tržištu i zauzima ključne pozicije na domaćem tržištu, kao i na medjunarodnom tržištu, a posebno u zemljama bivše Jugoslavije. Trgovačka marka „Kosallia” i „Nega” i druge, dobro su poznate i tražene kao optimalna kombinacija dobrog kvaliteta i atraktivne cene u svojoj klasi i uspešno konkurišu potvrdjenim svetskim markama.

„Nevena” je jedinstvena srpska kozmetička kompanija, koja obezbedjuje svojim poslovnim partnerima i korisnicima izuzetno širok proizvodni asortiman, koji pokriva sve kozmetičke tržišne segmente. „Nevena” poseduje sertifikat o uvodjenju kvaliteta  – ISO 9001.

Poslednjih godina „Nevena” posvećuje pažnju na neprekidna poboljšanja, prateći izbliza zahteve svojih dobro informisanih klijenata, kao i svih promena u vezi sa zakonodavstvom, kako u Srbiji tako i Evropskoj Uniji.

Kompanija investira u nove mašine, edukaciju personala, poboljšanje mikroklime u radnoj sredini. Krajnji cilj rukovodstva je proizvodnja savremenih inovativnih kozmetičkih proizvoda postojanog kvaliteta i bezopasnih po ljudsko zdravlje.

NEVENA je implementirala standard ISO 22716:2007-Sistem dobre proizvođačke prakse za Kozmetiku (GMP).

pdf-grey

Sertifikat 9001

pdf-grey

Certificate 9001

pdf-grey

Сертификат 9001

pdf-grey

Sertifikat 22716

pdf-grey

Certificate 22716

pdf-grey

Сертификат 22716

Sertifikati

IQNET-Sertifikat

Serifikat-Q-1002

Copyright © 2013 HI Nevena a.d. - Leskovac. All Rights Reserved.